Den amerikanske vækst lidt bedre i 2. kvartal

gdp290916

Der blev tale om en lidt større opjustering af den amerikanske vækstrate i 2. kvartal, der nu viser 1,4% vækst på årsbasis (de gule søjler). Det betød samtidig, at den årlige vækstrate blev hævet en lille smule til 2,5% vækst (den hvide kurve).