Den britiske vækst var på 0,2% i 1. kvartal

Den endelige udregning af den britiske vækstrate i 1. kvartal viste 0,2% (de gule søjler), og det betød, at der på årsbasis var tale om en 2,0% vækst (den hvide kurve).