Den britiske vækstrate justeret lidt op for 1. kvartal

Den britiske vækst i bruttonationalproduktet var på 0,2% i stedet for 0,1% i 1. kvartal (de gule søjler). Det viser de endelige tal, der dog holder fast i en årlig vækstrate på 1,2% (den hvide kurve).