Den canadiske vækst var på nul i februar

Den canadiske vækst var på nul i februar (de gule søjler). I Canada opgør man bruttonationalproduktet månedligt. Det betød dog alligevel, at den årlige udvikling viste +2,5% (den hvide kurve).