Den danske arbejdsløshed faldt i juli

Den danske nettoarbejdsløshed faldt til 4,8% i juli (den hvide kurve) iflg. de sæsonkorrigerede tal. Bruttoarbejdsløsheden faldt til 5,2% (den gule linie).