Den danske arbejdsløshed faldt igen i marts

Den danske nettoarbejdsløshed faldt til 4,1% i marts (den hvide kurve), mens bruttoarbejdsløsheden faldt til 4,5% (den gule linie).