Den danske arbejdsløshed steg lidt i februar

Den danske arbejdsløshed steg til 3,4% i februar (den hvide kurve), mens bruttoarbejdsløsheden steg til 4,3% (den gule linie).