Den danske bruttoarbejdsløshed faldt en smule i juni

Den danske bruttoarbejdsløshed faldt lidt til 3,9% i juni (den gule linie). Derimod var nettoarbejdsløsheden uændret på 3,2% (den hvide kurve).