Den danske vækst på 0,5% i 4. kvartal

Den danske vækstrate blev på 0,5% i 4. kvartal iflg. den endelige beregning (de gule søjler). Det betød også, at den årlige vækstrate steg til 2,3% (den hvide kurve).