Den danske vækstrate holdt sig over 2% i 1. kvartal

Den økonomiske vækst var på 0,6% i 1. kvartal iflg. de foreløbige tal (de gule søjler). Det betød, at der på årsbasis stadigvæk er vækst over 2% – nærmere betegnet 2,2% (den hvide kurve).