Den disponible indkomst falder i UK

Den reelle disponible indkomst i UK per person viser en faldende tendens efter at have bevæget sig sidelæns siden 2006 (den hvide linie). Der er på årsbasis tale om et fald på lidt over 1% (de gule søjler), men faktisk viser kurven et fald fra en top i 4063 i 2. kvartal 2009 til 3888 i 1. kvartal 2013, som det tydeligere kan ses i billedet herunder, hvor vi har zoom’et ind på udviklingen.