Den japanske inflation holdt sig på 2,5%

På trods af prisstigninger på 0,3% i maj (de gule søjler) holdt den japanske inflation sig på 2,5% p.a. (den hvide kurve). Også kerneinflationen (excl. fødevarer og energi) holdt sig uændret – her på 2,1% (den blå linie). Inflationen er altså ikke for alvor steget i Japan, hvilket er med til at gøre det muligt for Bank of Japan at fastholde sin ultraløse pengepolitik.