Den norske arbejdsløshed steg en smule i november

Den norske arbejdsløshed steg en smule til 2,3% i november (den hvide kurve). Der er tale om ukorrigerede tal.