Den norske arbejdsløshed steg i december

Det første og ukorrigerede tal for den norske arbejdsløshed i december viste en stigning til 2,2% (den hvide kurve)