Den offentlige gælds situation i USA ser lidt lysere ud

Det amerikanske budgetkontor har nu en mindre negativ vurdering på den offentlige amerikanske gæld i forhold til BNP end f.eks. i 2010, som det fremgår af grafen herover. Det skyldes en kombination af en reform af sundheds udgifterne, lave renter, lavere offentlige udgifter og højere beskatning af de velstående amerikanere. Men lad os nu se, om det kommer til at holde stik….