Den tyske arbejdsløshed faldt igen i marts

Den tyske arbejdsløshed faldt til 5,8% i marts (den hvide kurve), hvor flere end forventet, nemlig 30.000, forlod arbejdsløshedskøen (de gule søjler).