Der er siden finanskrisens højdepunkt tabt 120.000 jobs om måneden


Grafen herover viser den månedlige udvikling i beskæftigelsen i USA. I apil blev der skabt 244.000 nye jobs. Men ser vi på udviklingen siden finanskrisens bund i starten af 2009, så er der faktisk fortsat tale om, at der netto er mistet knap 120.000 jobs om måneden, mens der siden indsættelsen af præs. Barak Obama i præsidentembedet kun er skabt omkring 24.000 jobs om måneden.