Der ser ud til at være flertal for skotsk løsrivelse