Det amerikanske PCE prisindex

Den amerikanske PCE prisdeflator, som den amerikanske centralbank kigger på i forbindelse med vurdering af inflationen var lidt lavere end ventet. Der var tale om en 2,2% udvikling i juni (den hvide kurve) efter en nedjustering til også 2,2% i maj. Over måneden var stigningen på 0,4% (de gule søjler). Kernedelen af PCE deflatoren faldt til 1,9% (den blå linie).