Det går den forkerte vej med handelsbalancen i USA

Det endelige tal for den amerikanske handelsbalance i marts viste et underskud på næsten 74,5 mia. $, og det er det største nogensinde, som det fremgår af grafen herover (de røde søjler).