Det japanske PMI index steg til 52,3 og understøtter markedet

Det japanske PMI index (hvid kurve) stiger fortsat og nåede i juni 52,3, hvilket er med til at understøtte aktiemarkedet (gul linie). Der er indtil videre også kun tale om en mindre korrektion nedad i USD/JPY kursen (grøn linie), hvilket yderligere er med til at sikre aktiemarkedets position. Læg mærke til den meget klare korrelation mellem aktierne og valutakursen.