Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Det reelle billede af detailsalget i USA

Posted af Lasse Uldbæk, 16. januar, 2012 - 10:36

Grafen ovenfor viser den akkumulerede vækst i detailsalget i USA siden opgørelsens start i 1992, hvilket er opgjort på følgende 4 måder: 1) (øverst – rød) Det faktiske detailsalg – vækst 143.9%. 2) (rød) Detailsalg justeret for befolkningstilvæksten – vækst på  98.5%. 3) (Turkis) Detailsalg justeret for inflation – vækst 49% 4) (blå) Detailsalg justeret for inflation og befolkningstilvækst – vækst 21.3%.  Den blå graf viser altså, hvordan realvæksten i detailsalget har været pr. indbygger i USA. Denne udvikling er vist nedenfor i faktisk forbrug i $. Her ses, at det reelle detailsalg aktuelt ligger pænt under topniveauet i 2006 og på niveau med 1999. Niveauet er endnu lavere, hvis de privates brændstofsforbrug tages ud af detailsalget som vist i nederste graf. Det skal ses i lyset af, at den amerikanske økonomi er forbrugsdrevet, hvor privatforbruget står for omkring 70% af BNP.