Det tyske detailsalg viser svaghedstegn

Det tyske detailsalg viste nulvækst over de seneste 12 måneder (den hvide linie), idet oktober alene viste et fald på 0,8% (de gule søjler). Det er ikke den bedste melding i forhold til den tyske vækst. BNP steg kun 0,6% p.a. i 3. kvartal (den blå kurve).