Dyk i inflationen i eurozonen i november

Inflationen i eurozonen faldt til 2,0% i november (den hvide kurve). Også kernedelen faldt, og den viser nu kun 1,0% inflation (den gule linie). Dykket i kerneinflationen var ikke forventet.