Eksporten i Danmark udgør 55% af BNP, 47% i Tyskland

Mens den tyske eksport af varer og tjenesteydelser udgør 47% af landets BNP (den hvide kurve) er den oppe på 55% i Danmark (den gule linie). Det tyske tal er en fordobling i forhold til midten af 1990’erne.