En ekstra dollar gæld giver ikke tilsvarende vækst

Gælden i ti ‘modne’ økonomier er ifølge McKinsey Global Institute steget fra 200% af BNP i 1995 til 300% af BNP i 2008 (se grafen nedenfor). Den vestlige verden er højst sandsynligt nået et mætningspunkt for gældsætning og nu er det tid til at betale af på flere årtier med overforbrug. Under alle omstændigheder vil den øgede gældsbyrde tynge den økonomiske vækst. Det fremgår også at ovenstående graf, der viser væksten i den amerikanske økonomi for en gældsætning på $1. Her ses, at en ekstra dollar i gæld ikke giver det tilsvarende i vækst, og dette forhold har været faldende siden 1956.