Er USA på vej tilbage til fortidens synder?


Gårsdagens tal viste, at den amerikanske opsparingskvote igen er på vej nedad. De seneste tal for februar viste et fald i opsparingskvoten til 3,1% årligt. Dette tal udtrykker værdien af opsparingen i forhold til husholdningernes disponible indkomst.