Er væksten på vej nedad igen?


Der er god mening i at bruge Conference Boards index over leading (ledende), coincident (sammenfaldende) og lagging (sene) økonomiske indikatorer. Figuren herover viser sammenhængen mellem den årlige BNP vækstrate og den årlige vækstrate iflg. disse indikatorer, der er lagt sammen og divideret med 3. Som det ses i figuren herover er der ofte ikke bare tale om, at retningen afspejles men også niveauet for BNP væksten siden 1960.