ESG aktier outperformede ved covid-19 nedturen

ESG aktier er det med den højeste rating inden for miljø, sociale forhold og ledelse.