EU kommissionen vil sælge obligationer i “bundter”

Financial Times skriver, at EU kommissionen presser på for en beslutning om at sælge statsobligationer fra medlemslandene i “bundter” – altså udformet som et finansielt instrument, der består af statsobligationer fra flere af medlemslandene.

Håbet er, at det dermed kan øge efterspørgslen efter obligationer fra de svage, sydeuropæiske lande.

Men minder det lige netop ikke om det, som førte til boligkrisen i USA, hvor man jo netop pakkede dårlige lån med gode og dermed fik dem til at se meget bedre ud, end de i virkeligheden var?

Flere oplysninger i dette link (kan kræve registrering):

Financial Times artikel