Euro inflationen i overkanten af det forventede

Det første estimat af forbrugerpris udviklingen i eurozonen viste en stigning på 0,5% i august (de gule søjler), og det betød en stigning i den årlige inflation til 9,1% (den hvide kurve). Det var lidt mere end forventet. Kerneinflationen steg til 4,3% (den blå linie). Det var også lidt mere end forventet.