Faldende inflation i eurozonen i marts

Det første estimat af forbrugerpriserne i eurozonen i marts viste en stigning på 0,5% over måneden (de gule søjler), men trods denne prisstigning faldt den årlige inflationsrate til 0,7% (den hvide kurve). Kerneinflationen i eurozonen faldt til 1,0% (den blå linie).