Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Fleksibel Investeringsstrategi

Investeringsfonden Demetra KL har en fleksibel investeringsstrategi og frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 % og 100 %. Denne fordeling sker efter en nedskreven og dynamisk investeringsmodel.

Aktier er i en optrend

1) Når MSCI etablerer ugentlig lukkekurs over sit 50 ugers gl. gennemsnit skal aktieandelen ligge mellem 70%-100%. Det bør kun fraviges, såfremt leading indicators index ikke er i optrend eller viser stigninger de seneste 3 måneder i træk.

Der kan investeres i real-, statsobligationer eller skatkammerbeviser for den resterende andel af investeringsporteføljen (mellem 0%-30%).

2) Når der opbygges en negativ 2. divergens i den ugentlige adfærdsmodel i en optrend i MSCI, kan aktieandelen nedbringes til 40%-70%. Den skal nedbringes, hvis leading indicator index (LEI) er i nedtrend eller er faldet 3 måneder i træk.

Der kan investeres i real-, statsobligationer eller skatkammerbeviser for den resterende andel af investeringsporteføljen (mellem 30%-60%).

3) Hvis aktieandelen er nedbragt til mellem 40%-70% i en optrend, skal den ugentlige adfærdsmodel under 50 efterfulgt af en ugentlig stigning, før aktieandelen kan bringes tilbage på 70%-100%. Det er under forudsætning af, at MSCI ligger over 50 ugers gl. gennemsnit. Alternativt kan aktieandelen bringes op 70%-100%, hvis den negative 2. divergens opløses.

Aktier er i en nedtrend

4) Et brud og ugentlig lukkekurs under 50 ugers gl. gennemsnit vil ændre aktieandel til mellem 0% og 40%. Det bør kun fraviges, såfremt LEI ikke ligger i nedtrend eller viser et fald 4 måneder i træk.

Den resterende del af investeringsporteføljen (60%-100%) kan fordeles mellem statsobligationer og skatkammerbeviser og/eller salg (short) af aktiemarkedet. Salg af aktiemarkedet skal kun gøres, så fremt LEI er er i nedtrend eller viser fald 3 måneder i træk, og der kan maksimalt tages en andel på 50%.

5) Når der opbygges en positiv 1. divergens i den ugentlige eller månedlige adfærdsmodel i en nedtrend i MSCI, kan aktieandelen løftes fra 0-40% til 40%-70% og salgspositioner bør reduceres eller lukkes.

Aktieandelen skal løftes og salgspositioner i aktiemarkedet skal lukkes, hvis leading indicator index (LEI) er i optrend eller er steget 3 måneder i træk.

6) Hvis aktieandelen er øget til mellem 40%-70% i en nedtrend, skal den ugentlige adfærdsmodel over 50 efterfulgt af et ugentligt fald, før aktieandelen kan bringes tilbage på 0%-40%. Alternativt kan aktieandelen nedbringes til 0%-40%, hvis den positive 1. divergens opløses. Det er under forudsætning af, at MSCI ligger under 50 ugers gl. gennemsnit. Det kan samtidigt bruges til at opbygge eller øge en salgsposition i aktiemarkedet under forudsætning af, at LEI ligger i nedtrend og ikke viser en stigning de seneste 3 måneder i træk.

Historisk afkast er ikke en pålidelig indikator om fremtidige afkast.