Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Før du investerer

Er investeringsfonden Investin Demetra noget for mig?

At vælge om man vil investere og hvad man vil sætte sine penge i er en afvejning af mange faktorer; hvilken tidshorisont har du, hvilken risikovillighed har du, hvad koster selve investeringen dig?

Derudover kan det også være en overvejelse af om du føler, at du får nok ud af dine frie midler, hvis de blot står i banken eller om de faktisk koster dig penge i form af negativ indlånsrente. Det vigtigste er at du vælger investering der passer til dit unikke behov – så hvis du for eksempel står og skal bruge din pension om 3 år, så er det måske bedst at vælge en investeringsstrategi med mindre risiko og stabilt afkast.

Det kan være svært at gennemskue de forskellige investeringsprodukter, som findes på markedet og selvom man måske kan svare på noget af det overstående, kan det stadig være en udfordring at finde frem til det rigtige fit.

Hos Demetra Fondsmæglerselskab A/S lægger vi stor vægt gennemsigtighed og vigtigheden af at investeringen sker med henblik på din unikke situation. Hvad enten du har stor eller lille investeringserfaring er du velkommen ved os.

Hvis du kan nikke genkendende til de principper og formål, som vores investeringsfond arbejder med, så kan vi garantere dig et professionelt forløb. Såfremt du ønsker det, kan vi på et indledende møde tage en uddybende snak omkring vores investeringsprincipper, så du føler dig godt rustet til at træffe et valg om investeringsfonden Investin Demetra er noget for dig.

Investeringsforeningen Investin

Investeringsfonden Investin Demetra er en afdeling under Investeringsforeningen Investin.

Ved investering gennem en investeringsforening investerer du sammen med andre. Som investor ejer du en del af den samlede investering i afdelingen og ved at investere med andre får også små investorer adgang til professionel pleje, risikospredning og stordriftsfordele.

Mange tror investeringsforeninger primært er til mindre investorer. Men investeringsforeninger er for både små og store investorer. En bred vifte af Danmarks største investorer har valgt at placere store dele af deres formue i investeringsforeninger, for derigennem at få en række fordele.

I investeringsfonden Investin Demetra betales ikke formidlingsprovision eller tegningsprovision til rådgivere. Det betyder at en større del af afkastet tilfalder investorerne.

Udover fælles bestyrelse og fælles administrator har investeringsfonden Investin Demetra ingen sammenhæng med de andre afdelinger af Investin.

Skat

Investeringsfonden Investin Demetra er en ikke-udbytte betalende investeringsforeningsafdeling.

Som investor vil afkastet af frie midler blive beskattet efter lagerprincippet. Det betyder årlig beskatning af såvel realiserede som ikke-realiserede gevinst og fradrag for eventuelt tab.

Skattereglerne betyder, at en investering i investeringsfonden Investin Demetra er optimeret for pensionsmidler, selskabsmidler og midler i virksomhedsordningen (VSO), mens det skattemæssigt er mindre fordelagtigt for midler underlagt personskatteloven.

Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst efter lagerprincippet og for selskaber som selskabsindkomst. Midler under virksomhedsordningen beskattes efter lagerprincippet, og afkastet indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen.

Pensionsmidler beskattes af afkastet efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne for pensionsskatteloven.

Yderligere information om skatteregler kan findes hos SKAT.

For mere detaljeret information henvises dog til din egen skatterådgiver.