Første estimat af inflationen i eurozonen i april

cpiflash300414

Grafen herover viser udviklingen i inflationen i eurozonen (den hvide kurve), der er opgjort til 0,7% p.a. i april. Der er tale om en stigning i forhold til marts, men inflationen er dog fortsat betydeligt under 2% ECB målet. Stigningen i eurozone inflationen skyldes især, at den tyske inflationsrate steg til 1,3% i april (den gule linie).