Forbrugerpriserne i eurozonen steg til 2,0% i juni

Forbrugerpriserne i eurozonen steg til 2,0% i juni iflg. det første estimat fra EutoStat (den hvide kurve). Derimod ser kernedelen ud til at falde til 1,0% i juni efter en opjustering af maj tallet til 1,1% (den gule linie).