Fordelingen af den franske vækst

france311016

Søjlerne herover fra Bloomberg Briefs viser den procentvise udvikling i de enkelte komponenter i det franske BNP siden 2013. Der er tale om, at de dele, der er over nul påvirker det franske BNP i positiv retning, mens emnerne under nul trækker nedad i væksten.