Fordelingen mellem land og hav på forskellige breddegrader