Forskellen i arbejdsløsheden i udvalgte europæiske lande

Grafen herover fra The Economist viser status på arbejdsløsheden i udvalgte europæiske lande. Der er vist både den normale definition og bruttoarbejdsløsheden, der omfatter den inaktive del af befolkningen. Tallene til højre viser ændringen i arbejdsløsheden i forhold til 2. kvartal 2012, altså for 5 år siden og dermed lige før finanskrisen brød løs.