Forskellen på Wall street og Main street


Figuren herover betegnes som forskellen mellem Wall Street og Main street – altså forskellen mellem de “kloge” og de “mindre kloge” – forskellen mellem eksperten og menigmand. Den røde kurve viser udviklingen i S&P 500 indexet og den blå kurve er den nuværende situation fra den amerikanske forbrugertillid. Som det ses bevæger disse to kurver sig normal synkront, men der ophørte i forbindelse med aktiernes stigning fra bunden i slutningen af 2008/starten af 2009.