Forskellen på lufttrafikken 29. marts 2019 og 2020