Gæld, gæld og endnu mere gæld

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske statsgæld som procent af landet BNP siden 1790. Den lodrette punkterede linie viser, hvortil vi er nået og en fremskrivning af udviklingen frem til 2050. Kan det blive til virkelighed – eller siger markedet stop?