Gælden vokser 2.33 gange hurtigere end BNP i USA

Gælden i USA vokser hurtigere end BNP. I 2. kvartal blive BNP øget med $117.6 milliarder, mens gælden blev øget med $274.3 milliarder. Gælden stiger med andre ord 2.33 gange mere end BNP som vist i grafen nedenfor. Over de seneste 2 år er gælden steget 2.42 gange hurtigere end BNP.