Graf over samhandlen mellem USA og Kina


Figuren herover viser den amerikanske samhandel med Kina siden 2001. Den røde graf er 12 mdrs. US eksport til Kina, hvorimod den okkerfarvede figur er 12 mdrs. kinesisk eksport til USA. Den sorte graf viser det amerikanske 12 mdrs. handelsunderskud med Kina.