Handelsunderskuddet voksede i USA

USA havde i april et handelsunderskud på 96,8 mia. $ (de røde søjler). Underskuddet var noget større end forventet.