Højt aktieafkast i et lavvækstmiljø.

Grafen viser det globale aktiemarkeds årlige afkast set i forhold til den årlige vækst i den globale økonomi. Den røde prik viser 2012, hvor det er bemærkelsesværdigt, at aktiemarkedet har vist et 2-cifret afkast i et lavvækstmiljø på lige over 2% for BNP. Det er kun sket i 1998, hvor en betydelig faktor var redningen af den russiske økonomi. Denne atypiske sammenhæng mellem aktiemarkedet og økonomien ses også i de globale PMI index, hvor hovedbestanddelen ligger under 50, hvilket er indkøbernes forventning om tilbagegang i økonomien.