Hvad er rare earth minerals?


Presentation fra Avalon Rare Metals Inc. omkring rare earth minerals på dette link:
http://avalonraremetals.com/insitepresent/