Hvad siger de forskellige Fed. talsmænd?

Wall Street Journal giver et oversigt over, hvad de forskellige talsmænd fra Fed. har udtalt sig om vækst, inflation, pengepolitikken o.lign. Skemaet kan findes her:
http://graphicsweb.wsj.com/php/FEDSPEAK_HIGHLIGHTS.php