Hvor er alle de negative?


Figuren herover viser det amerikanske aktiemarked (S&P 500 index) med sort. Den røde kurve er volatilitetsindexet (VIX), der er vist omvendt for at få dette index til at harmonere med kursudviklingen. Den blå kurve er antallet af bears (altså negative investorer) iflg. den amerikanske aktionærforenning (AAII). Også denne kurve er vendt på hovedet for at vise kurven i harmoni med aktiekursen. Læg mærke til, at den aktuelle meget lave andel af bears (under 20%) kun er 2. gang siden toppen i 2007 (vist med de gule cirkler)! Det kan være en alvorlig påmindelse om, at der er betydelig risiko for nedadrettet reaktion i aktiekurserne.