Hvor kommer den kinesiske vækst fra?

Grafen herover fra The Economist viser med den røde linie den kinesiske årlige BNP vækst. Søjlerne derunder viser, hvordan væksten fordeler sig med forbrug (mørkeblå), investeringer (mellemblå) og netto eksporten (lyseblå søjler). Det er tydeligt, at nettoeksporten siden finanskrisen ikke har bidraget til den kinesiske vækst.